Lab & Consulting Services

Fertiplus

FertiPlus

Reducing the use of mineral fertilisers and agro-chemicals by recycling treated organic waste as compost and bio-char’

Periode

1 december  2011 – 30 november 2015

Project

Binnen de Europese Gemeenschap wordt er jaarlijks een enorme hoeveelheid organisch afval geproduceerd. Landbouwafval staat hierbij aan de kop, gevolgd door afval uit tuin- en bosbouw, waterzuiveringsinstallaties (slib), voedingsindustrie en huishouden (de organische fractie). Het overgrote deel van deze afvalstromen kan gevaloriseerd worden tot producten met toegevoegde waarde.  Deze valorisatie kan gebeuren bij omgevingstemperaturen (biologische verwerking) en in aan- of afwezigheid van zuurstof (compostering versus anaerobe vergisting), maar ook bij veel hogere temperaturen, opnieuw in aan- of afwezigheid van zuurstof (verbranding tot as versus pyrolyse tot biochar).

Het organisch afval is een grote en potentieel rijke bron van voedingsstoffen. Tegenwoordig worden slecht een deel van deze bronnen hergebruikt in de landbouw, meestal onder vorm van compost. Compostering is een bewezen technologie voor het stabiliseren van organisch afval tot een stabiele bodemverbeteraar rijk aan voedingsstoffen. De rest wordt gestort of verbrand.

Vanuit een business-as-usual-scenario (waar fossiele energie wordt gebruikt om kunstmest te genereren en waar afval wordt verbrand) projecteert FERTIPLUS een toekomstscenario waarin organisch afval wordt omgezet in waardevolle producten, zoals biochar, die het potentieel hebben om minerale meststoffen en agro-chemicaliën te vervangen, conform de veiligheidsnormen en met optimale energierecuperatie.

FERTIPLUS focust op de minerale valorisatie van organische afvalstromen en zoekt een strategisch antwoord op de vraag: welke organische uitgangsproducten (feedstocks) en welke afvalverwerkingsprocessen zullen samen het product met de hoogste bemestingswaarde opleveren?   Het project spitst zich hierbij toe op de stikstof- en fosfor-recuperatie uit organisch stedelijk en agrarisch afval (incluis tuin- en parkafval, gemeentelijk huishoudelijk afval en residu’s van anaerobe vergisting). FERTIPLUS zal de eindproducten van de diverse verwerkte afvalstromen onderzoeken en evalueren hoeveel N en P ze beschikbaar kunnen stellen wanneer ze worden aangewend in de landbouw. Het project zal ook onderzoeken of dit kan gerealiseerd worden volgens de wettelijke veiligheidsnormen die momenteel in ontwikkeling zijn.

De algemene doelstelling van FERTIPLUS is dan ook het identificeren en ontwikkelen van innovatieve strategieën en technologieën om:

  1. het gebruik van minerale meststoffen te beperken of te vervangen
  2. de industrie te stimuleren om de nodige en kosteneffectieve valorisatieprocessen voor organisch afval te implementeren teneinde veilige compost en biochar te produceren die het mogelijk maken om de efficiënte benutting van voedingsstoffen te verbeteren.

Het strategische doel van dit project behelst de ondersteuning van de Europese Unie, via het verstrekken van tools en kwaliteitsnormen die nodig zijn voor het ontwerpen en de uitvoeren van de toekomstige strategieën voor de overstap naar een veilige en duurzame valorisatie van stedelijke en agrarische organische afvalstoffen, tot meststoffen en bodemverbeteraars.

Coördinator

Alterra Wageningen UR (Nederland)

Partners

University of Weimar (Duitsland), Institute for Agricultural and Fisheries Research (België), University of Leeds (UK), National Council of Scientific Research (Spanje), CRA (Italy), IDConsortium (Spanje),  ECN (Nederland), Graphite Resources (UK), Tecnova (Spanje), Proininso (Spanje), IRIS (Italië), GERESUR (Spanje) en OWS (België)

Taken OWS

Het testen van anaerobe vergisting en pyrolyse + evaluatie van biochar productie uit residu’s

Links

Contact

Dhr. Filip Velghe
E-mail: filip.velghe@ows.be