Lab & Consulting Services

Demeter

logo-demeter

Demonstrating more efficient enzyme production to increase biogas yields

Periode

1 augustus 2016 – 31 juli 2019

Project

De overgang van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een bio-economie is een noodzaak en moet sneller gerealiseerd worden dan momenteel geanticipeerd. Een drastische reductie van broeikasgasemissies is nodig aangezien de klimaatdoelstellingen onvoldoende gehaald worden. De omzetting van biomassa in energie (biobrandstoffen, biogas) en chemicaliën speelt een essentiële rol in deze transitie.

Om efficiënt biomassa uit de landbouw, industrie en huishoudelijk afval om te zetten in fermenteerbare suikers, chemische bouwstenen en bio-gebaseerde chemicaliën spelen enzymen een belangrijke rol. De huidige beschikbare enzymen werden echter niet ontwikkeld met het oog op optimalisatie van de biogasproductie en worden geëvalueerd door ‘trial & error’. Daardoor kon het gebruik van enzymen de verwachtingen ook nog niet waarmaken en worden geen of slechts beperkte effecten waargenomen. Het is daarom belangrijk dat enzymen ontwikkeld worden die effectief werken in de praktijk en tegelijk ook kostenefficiënt geproduceerd kunnen worden op industriële schaal.

Genencor International BV heeft recent een nieuw enzymproduct ontwikkeld op basis van Myceliophthora thermophila C1 dat in recente volleschaal proeven een 10% kostenreductie vertoonde bij de productie van biogas uit organische nevenstromen. Ondanks dit positieve effect is het fermentatieproces momenteel onvoldoende efficiënt om economisch rendabel te zijn op industriële schaal.

Het doel van Demeter is dan ook om de efficiëntie van het industriële productieproces met minstens 20% te verbeteren, de recovery met 40% te verhogen en de totale productiekost met minstens 15% te verminderen. Daarenboven zal Demeter de efficiëntie van het enzym demonstreren in 8 volleschaal vergistingsinstallaties in Europa.

Coördinator

Genencor International BV (Nederland)

Partners

Bio Base Europe Pilot Plant vzw (België), Miavit GmbH (Duitsland), Deutsches Biomasseforschungszentrum Gemeinnützige GmbH (Duitsland), Ciaotech srl (Italië), Biomoer (Nederland) en OWS nv (België)

Taken OWS

Testen van enzymwerking op de totale biogas en methaan productie en evaluatie van het enzym in twee volleschaal DRANCO vergistingsinstallaties.

Links

www.demeter-eu-project.eu

Contact

Dhr. Filip Velghe

E-mail: filip.velghe@ows.be