Lab & Consulting Services

Synpol

Synpol-klein

Biopolymers from Syngas Fermentation

Periode

1 oktober 2012 – 30 september 2016

Project

SYNPOL zet zich in voor het aanzwengelen van de duurzame productie van nieuwe biopolymeren uit grondstoffen. SYNPOL zal daartoe een platform ontwikkelen dat de biopolymeerproductie integreert via moderne procestechnologieën, met bacteriële vergisting van syngas, en de pyrolyse van zeer complex bioafval (bv. gemeentelijk, industrieel, slib, landbouw).

De R&D activiteiten zullen gericht zijn op de integratie van innovatieve fysicochemische, biochemische, downstream en synthetische technologieën voor de productie van een breed scala aan nieuwe biopolymeren. De integratie zal  betrekking hebben op nieuwe en  inter-synergetische productiemethoden, alsmede op de beoordeling van de  milieu voor- en nadelen. Dit geïntegreerd platform zal revolutionair zijn in zijn implementatie van nieuwe microgolf pyrolytische behandelingen in combinatie met het gebruik van systeem biologisch bepaald hoog efficiënte en fysiologisch evenwichtige recombinante bacteriën. Deze bacteriën zullen biopolymeer-bouwstenen en polyhydroxyalkanoaten produceren die zullen dienen voor de synthese van nieuwe biobased plastic prototypes via chemische en enzymatische katalyse.

Zo zal het SYNPOL platform het mogelijk maken om de behandeling en recyclage van complex biologisch en chemisch afval en van grondstoffen te bundelen in één enkel, geïntegreerd proces. De opgedane kennis uit deze innovatieve biotechnologische benadering zal niet alleen een gunstige weerslag hebben op het milieubeheer van vast afval, maar zal ook de schadelijke impact van petrochemische plastics op het milieu reduceren. Dit project biedt een bijtijdse strategische actie die de EG zal toelaten om wereldleider te zijn voor de toepassing van de syngas-fermentatietechnologie voor afvalvalorisatie en duurzame biopolymeerproductie.

Coördinator

CSIC (Spanje)

Partners

University of Manchester (UK), University of Ulm (Duitsland), University College Dublin (Ierland), HES-SO (Zwitserland), KTH (Zweden), University of Munster (Duitsland), University of Strasbourg (Frankrijk), Biopolis (Spanje), Bioplastech (Ierland), Bionet (Spanje), Infors (Zwitserland), Befesa-GRI (Spanje) en OWS (België)

Taken OWS

Biodegradatie, ecotoxiciteit en LCA

Disseminatie

Links

Contact

Dhr. Steven Verstichel
E-mail: steven.verstichel@ows.be