Lab & Consulting Services

Bioclean

Bioclean

New BIOtechnologiCaL approaches for biodegrading and promoting the environmEntal biotrAnsformation of syNthetic polymeric materials.

Periode

1 september 2012 – 31 augustus 2015

Project

Het BIOCLEAN project spitst zich toe op het vinden van nieuwe en robuuste micro-organismen (aerobe en anaerobe bacteriën en schimmels) die kunnen ingezet worden voor de extensieve afbraak van plastics en polymeren, zoals polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), polystyreen (PS) en polyvinylchloride (PVC). Deze micro-organismen zullen worden geïsoleerd van oud plasticafval, afkomstig van diverse Europese mariene en terrestrische sites, composteerinstallaties en stortplaatsen. Bovendien zullen bestaande Europese collecties van micro-organismen doordacht worden geëvalueerd. Robuuste enzymen, in staat om de kunststof doelgroep te fragmenteren met de productie van waardevolle chemicaliën en bouwstenen, zullen worden geïsoleerd van de geselecteerde micro-organismen en enzym collecties. Het screenen van het afbreekpotentieel zal gebeuren op zowel onbehandelde, als fysisch/chemisch voorbehandelde PE, PS, PP en PVC polymeren en plastics. En de reële industriële relevantie van de bekomen microben en enzymen zal getest worden via een geïntegreerde methodologie van zowel geavanceerde analytische methoden (determineren van fysicochemische wijzigingen en afbraakproducten van plastics veroorzaakt door biologische aantasting), als van op maat gemaakte enzymatische, microbiële en ecotoxicologische methoden.

Fysische en chemische voorbehandelingen, welke de biodegradatie van de beoogde kunststoffen bevorderen, zullen worden geïdentificeerd en worden vertaald naar pilootschaal. De meest veelbelovende microbiële culturen en enzymen zullen worden aangewend in de ontwikkeling van pilootschalige vloeibare of vaste fase bioprocessen voor de bioremediatie en gecontroleerde depolymerisatie van de voorbehandelde kunststoffen-doelgroep. Deze micro-organismen en enzymen zullen ook worden aangewend in de ontwikkeling van aangepaste bio-aanrijking protocollen voor het verhogen van de biodegradatie van kunststof afval in mariene ecosystemen, composteringsprocessen en anaerobe vergistingsinstallaties. De ontwikkelden processen zullen worden beoordeeld voor hun economische impact en duurzaamheid. Bovendien zijn ‘veld’-testen gepland van de meest veelbelovende bio-aanrijking protocollen voor compostering en voor behandeling in marien milieu, naast een ontwikkeling van een strategie voor de beperking van plastic vervuiling in de Egeïsche zee.

Coördinator

Universiteit van Bologna (Italië)

Partners

UFZ (Duitsland), Institute of Marine Research (Noorwegen), Technical Institute of Crete (Griekenland), Nanjing University (China), National Scientific Research Center (Frankrijk), University of Applied Sciences and Arts (Zwitserland), Center of Polymer and Carbon Materials (Polen), University of Ostrava (Tsjechische Republiek), International College Zittau (Duitsland), Madep (Zwitserland), Plastics Europe (België), Environmental Protection Engineering (Griekenland), Felsilab (Italië), Dedisa (Griekenland), MMB (Noorwegen), Sima-Tec (Duitsland) en OWS (België)

Taken OWS

Bioremediatie en bio-augmentatie

Links

Contact

Dhr. Steven Verstichel
E-mail: steven.verstichel@ows.be