Lab & Consulting Services

Green E

Sustainability Assessment Services (SAS)

"We helpen u bij het meten en verbeteren van uw milieu-impact."

General

We willen een positieve impact hebben op ons leefmilieu. We doen dit door onze opdrachtgevers te helpen bij het meten en verbeteren van de milieu-impact van hun organisaties en hun producten.

De SAS-afdeling heeft meer dan 10 jaar ervaring met het bieden van duurzaamheidsstudies en -advies voor een brede waaier producten, diensten en organisaties; van biotech tot architectuur en van concept tot industriële productie.

Services

We ondersteunen organisaties bij het verbeteren van hun milieu-impact door de belangrijkste bronnen ervan te identificeren. We helpen organisaties ook bij het meten en vergelijken van de milieu-impact van hun producten met die van concurrerende oplossingen. We doen beide door middel van levenscyclusanalyses (LCA). Deze worden gebruikt om de volledige levenscyclus van producten te evalueren: van productie uit ruwe natuurlijke grondstoffen tot gebruik en afvalverwerking.

Onze studies bieden de volgende inzichten:

 • Leer de totale impact van uw product of dienst kennen. Zodat u weet hoe belangrijk die is en zodat u kunt vergelijken met alternatieve oplossingen.
 • Leer de belangrijkste oorzaken of hotspots van uw impact kennen. Zodat u uw impact begrijpt en duidelijk ziet waarop u moet focussen om echt een verschil te maken.

We bieden gestandaardiseerde LCA’s en LCA’s op maat aan voor intern of publiek gebruik (hieronder verder beschreven). Daarnaast bieden we ook duurzaamheidsstudies omtrent economische en sociale factoren aan, evenals studiereviews.

Klik hier om onze Managing Director, Bruno de Wilde, te contacteren voor meer informatie. We helpen u graag bij uw zoektocht naar de voor u meest gepaste aanpak om uw milieu-impact in kaart te brengen en te verbeteren!

Tests

EPD: voor commerciële producten (basisstudie)

Environmental Product Declarations (EPD’s) of milieuproductverklaringen zijn gestandaardiseerde en weidversprijde LCA-gebaseerde duurzaamheidsevaluaties die gebruikt worden om de milieu-impact van producten te evalueren. EPD’s zijn meer compleet dan Carbon Footprints aangezien er meer verschillende impactcategorieën onderzocht worden, maar minder uitgebreid dan de meer geavanceerde Product Environmental Footprints.

De evaluatie wordt uitgevoerd conform Product Category Rules (PCR’s) die gepubliceerd worden door Environdec, het internationale EPD-systeem. Deze PCR’s definiëren welke impactcategorieën onderzocht moeten worden voor verschillende types producten evenals de structuur en inhoud van het rapport. Alleen de belangrijkste impactcategorieën voor de overeenkomstige productcategorie worden onderzocht. Dit kunnen bijvoorbeeld klimaatverandering, eutrofiëring, en verzuring zijn.

Bedrijven zijn in bepaalde gevallen wettelijk verplicht EPD’s te publiceren om groene beweringen omtrent hun producten te onderbouwen, dus het uitvoeren van een EPD-studie is vaak een goede keuze voor de evaluatie van (bijna) marktklare producten.

PEF/OEF: voor commerciële producten (uitgebreide studie)

Product environmental footprints (PEF) en organisation environmental footprints (OEF) worden gebruikt om een hele reeks milieu-impacten, hot spots, verbeterpotentiëlen, datakwaliteit en onzekerheid te bepalen op gestandaardiseerde wijze. Ze worden uitgevoerd volgens de strikte PEF en OEF richtlijnen gepubliceerd door de Europese Commissie. De methode werd ontwikkeld om milieu-impactanalyses van producten te harmoniseren, zodat resultaten van verschillende studies gemakkelijker vergeleken kunnen worden.

Volgende impactcategorieën worden in rekening genomen:

 • Klimaatverandering (kg CO2 eq.)
 • Ozondepletie (kg CFC-11 eq.)
 • Menselijke toxiciteit – kanker (CTUh)
 • Menselijke toxiciteit – andere dan kanker (CTUh)
 • Fijn stof (kg PM2.5 eq.)
 • Ionizerende straling – menselijke gezondheid (kBq 235U eq.)
 • Ionizerende straling – ecosystemen (interim) (CTUe)
 • Fotochemische ozonvorming (kg NMVOC eq.)
 • Verzuring (molc H+ eq.)
 • Eutrofiëring – terrestrisch (molc N eq.)
 • Eutrofiëring – zoetwater (kg P eq.)
 • Eutrofiëring – marien (kg N eq.)
 • Ecotoxiciteit – zoetwater (CTUe)
 • Landgebruik (kg C deficit)
 • Uitputting van water (m3 water eq.)
 • Uitputting van minerale, fossiele & hernieuwbare grondstoffen (kg Sb eq.)

Alle PEF/OEF-studies worden gereviewed door minstens één extern expert.

ISO 14040/14044 LCA: voor onderzoeksprojecten

De ISO 14040 en ISO 14044-standaarden zijn zeer populaire LCA-standaarden die een duidelijk kader en richtlijnen bieden in combinatie met veel vrijheid voor de uitvoering van de studie. Ze zijn hierdoor ideaal voor onderzoeksprojecten op conceptuele, labo- of pilootschaal, voor studies die meer dan één product of organisatie omvatten, of om zeer specifieke vragen te beantwoorden.

Resultaten kunnen uitgedrukt worden in een hele impactcategorieën. Naast die categorieën gebruikt voor carbon footprints of PEF-studies kan er ook gekozen worden voor bv. the volgende categorieën van de ReCiPe-methode:

 • Schade aan ecosystemen (species.years).
 • Schade aan menselijke gezondheid (DALY).
 • Uitputting van grondstoffen (US Dollar).
 • Algemene milieuschade (points).

De scope van de studie kan de volledige levenscyclus omvatten of beperkt worden tot een deel ervan:

 • Cradle to cradle: volledige levenscyclus met recyclage.
 • Cradle to grave: volledige levenscyclus met afvalverwerking.
 • Cradle to gate: van ruwe grondstoffen tot een bepaald punt in de levenscyclus.
 • Gate to gate: beperkt tot een specifiek deel van de levenscyclus.

Al onze ISO 14040/14044 LCA’s worden gereviewed door minstens één interne of externe expert.

References

Commerciële projecten:

 • Bio Base Europe Pilot Plant: biosurfactanten.
 • Colruyt Group: PEF en Chain OEF gevalstudies.
 • IGEAN: Dranco-vergistingsinstallatie met waterzuivering.
 • Universiteit Gent: enzymatische en chemische glycosylatie.
 • VAB: pechverhelpingsdiensten.
 • VLACO: ondersteuning bij de opmaak en de validatie van een CO2-berekeningstool.

Europese onderzoeksprojecten:

 • AgriMax: valorisatie van reststromen uit de landbouw en de voedingsindustrie.
 • BIOBOTTLE: biodegradeerbare verpakkingen voor vloeibare zuivelproducten.
 • Bioclean: biotechnologische recyclage van polypropyleen (PP) en polyvinylchloride (PVC).
 • CaroDel: bacteriële carotenoïden.
 • Drius: composteerbare irrigatiesystemen.
 • Forbioplast: polymeren en composieten uit bosbiomassa.
 • Nano-Cathedral: nanotechnologie voor monumenten.
 • Oli-PHA: verpakkingsmateriaal op basis van afvalwater van de olijfolie-industrie.
 • OptiNanoPro: nanomaterialen voor verpakkingen, auto’s en zonnepanelen.
 • PackTech: voedselverpakkingen.
 • Prosuite: methodologie voor prospectieve duurzaamheidsanalyses.
 • Splash: basisbouwstenen voor de chemie uit algen.
 • Synpol: basisbouwstenen voor de chemie uit landbouwreststromen via microgolf-geassisteerde pyrolyse.
 • Transbio: biotransformatie van bijproducten uit de fruit- en groentenverwerking.