Lab & Consulting Services

Sorting

Auditing, Controlling & Sorting (ACS)

"15 jaar ervaring in het uitvoeren van audits, controles, inspecties en sorteringen"

General

De term afval dekt vele ladingen en is een subjectief gegeven: wat afval is voor de ene persoon, is het daarom niet noodzakelijk voor de andere. Afval kan gekwantificeerd worden op basis van gewicht of volume, maar beiden zijn zeer verschillend: organisch afval is veel zwaarder als het nat en vochtig is, terwijl plastieken en glazen flessen eenzelfde volume innemen, maar sterk verschillen in gewicht. Ook een eenduidige definitie van afval bestaat niet en varieert van land tot land, hetgeen de situatie er niet eenvoudiger op maakt.

Extrapolatie van data naar andere landen of andere afvalcategorieën is zodoende niet mogelijk. Voor een correcte bepaling van de samenstelling van afval, wat in de meeste gevallen de basis is voor de optimalisatie van onder meer afvalophaling en -verwerking, is het  aldus uitermate belangrijk dat analyses zeer nauwkeurige en gedetailleerd worden uitgevoerd.

OWS biedt sorteeranalyses aan ter bepaling van de samenstelling van afval met de nauwkeurigheid en discipline eigen aan een labo. Sorteeranalyses op plastiek, glas, metaal, papier, organisch afval, gemengd afval, … werden reeds meermaals uitgevoerd. Ook de technische analyse en evaluatie van afvalverwerkingsprocessen en –installaties behoren tot de expertise van onze ACS afdeling.

Services

Administratieve en technische audits

 • Administratieve audits (controle van de juistheid van gegevens)
 • Inventarisatie van verschillende afvalstromen
 • Technische analyse en evaluatie van afvalverwerkingsprocessen en -installaties

Sinds 2013 is OWS geaccrediteerd voor de validering van rapporteringsgegevens in het kader van de aanvaardingsplicht en de controle van de wettelijke verplichtingen betreffende het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) volgens ISO 17020. Ook alle overige inspectieopdrachten worden zoveel mogelijk in lijn met ISO 17020 uitgevoerd.

IVLA + Zwalm PK Auditing Auditing (2)

Kwaliteitscontrole, inspectie & analyse van diverse afvalstromen

 • Analyse, evaluatie en opvolging van verschillende inzamelsystemen
 • Inspectie van de zuiverheid van diverse industriële en huishoudelijke afvalstromen
 • Analyse van de samenstelling van verschillende afvalstromen

controlling (2) controlling (3) controlling

sorting (2) sorting (3) sorting

De analyses kunnen uitgevoerd worden op de site zelf (op locatie) of bij OWS. Het ACS team telt 15 werknemers en is volledig uitgerust voor verschillende analyses en audits:

 • Een (grote) bestelwagen met laadbrug voor grootschalige analyses
 • Een (kleine) bestelwagen voor meer kleinschalige analyses
 • Een mobiele transpalletbalans (max 250-500 kg)
 • Een aantal kleinere balansen (max 6-60 kg)
 • Inzamelrecipiënten van diverse volumes
 • Sorteertafels
 • Standaard veiligheidsvoorzieningen

equipment (2) equipment equipment (3)

References

Fostplus

 • Administratieve audits van alle PMD sorteerinstallaties in België
 • Technische audits van alle PMD sorteerinstallaties in België (3-4 audits per week)
 • Inventarisatie van PMD sorteerinstallaties en  overslagstations in België (2 audits per jaar, sinds 2000)
 • Evaluatie van de inzameling van PMD op bedrijfsniveau

VAL-I-PAC

 • Administratieve audits (ongeveer 100 per jaar, sedert 2006)
 • Inspectie van de zuiverheid van industriële afvalstromen (ongeveer 100 controles per jaar)

Valorlub

 • Administratieve audits van alle recyclagebedrijven en overslagstations in België (sedert 2008)

PV Cycle

 • Operationele audits van recyclagebedrijven van PV modules in Europa (sedert 2011)

Interregional  Packaging Committee (IVC)

 • Financiële analyse van de inzameling van huishoudelijke afvalstromen
 • Statistische analyse van afzonderlijk ingezamelde afvalstromen

And many others, including:

 • Intercommunales: INTERZA, Regionale Milieuzorg, ILvA, IVAGO, Bruxelles Récyclage
 • Professionele organisaties: Recupel, Phytofar Recovery
 • Overheidsinstanties: OVAM, BIM, FOD

 

Contact

Dhr. Bruno De Wilde
Managing Director
E-mail: bruno.dewilde@ows.be

Mevr. An Vander Linden
Project Manager ACS
E-mail: an.vanderlinden@ows.be

Tel: +32 9 233 02 04

Publications

Bekijk ook onze nieuwe film over de afdeling ‘Lab & Consulting Services’.