Lab & Consulting Services

Kwaliteit

Biodegradatie- en composteringstesten

Als onafhankelijk labo heeft OWS een internationale reputatie opgebouwd in biodegradatie- en composteringstesten. In dit kader worden de activiteiten van het labo zoveel mogelijk in lijn met ISO 17025 en/of GLP (Good Laboratory Practices) uitgevoerd.

OWS is het enige labo wereldwijd dat erkend is door alle certificatiebureaus actief in het certificeren van biodegradeerbare en/of composteerbare materialen en producten. Met andere woorden, certificatie bij onderstaande instanties kan verkregen worden met één enkele set aan OWS rapporten zonder de noodzaak bijkomende testen uit te voeren bij andere laboratoria (klik op de logos voor meer info):

logo Vinçotte    DIN-Certco

BPI World    JBPA    ABA

Analyses op meststoffen en bodemverbeteraars

De algemene werking van OWS en activiteit van analyses op meststoffen en bodemverbeteraars is gecertificeerd en geaccrediteerd voor ISO 17025. Het kwaliteitssyseem is geaccrediteerd door BELAC conform ISO 17025:2017.

 

338-TEST

Scope van de geaccrediteerde analyses

Scope of the accredited analyses

 

Bijkomend bij deze accreditatie, heeft OWS als labo een erkenning door OVAM en VLM.

Voor OVAM erkenning is een ISO 17025 accreditatie vereist een algemene werking volgens CMA. OWS is door OVAM erkend voor de volgende pakketten:

 

Voor VLM erkenning is een ISO 17025 accreditatie vereist een algemene werking volgens BAM. OWS is door VLM erkend voor het volgende pakket:

Inspectieopdrachten

OWS is tevens geaccrediteerd voor inspectieopdrachten conform ISO 17020:2012. Meer specifiek heeft deze accreditatie betrekking op de validatie van gegevens alsook op de confirmiteitscontrole op alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot het beheer van AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Alle andere inspectieopdrachten worden, waar mogelijk, zoveel mogelijk in lijn met ISO 17020 uitgevoerd.

338-INSP

Certificaat BELAC

Scope van de geaccrediteerde inspecties

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.