Lab & Consulting Services

Introductie

Het departement Lab & Consulting Services telt ongeveer 100 werknemers en is onderverdeeld in 4 afdelingen met specialisaties in biodegradatie-, composterings-, desintegratie- en ecotoxiciteitstesten, fysico-chemische karakterisatie van compost en grond, het uitvoeren van audits, controles en sorteeranalyses van diverse afvalstromen en de overstap naar duurzaam beheer.

Testen worden uitgevoerd onder strikte kwaliteitsvoorwaarden (ISO 17025) en met een onafhankelijke en objectieve wetenschappelijke benadering.

OWS is een actief lid van verschillende normalisatie instanties zoals CEN, ISO, ASTM en DIN en is de officiële Belgische afgevaardigde in een aantal CEN en ISO comités. In deze hoedanigheid heeft OWS verschillende testmethodes ontwikkeld en is het projectleider van een aantal nieuwe testmethodes en normen in ontwikkeling.

Op het vlak van consulting biedt OWS zijn diensten aan zowel privébedrijven als overheidsinstanties aan en dit op het vlak van recyclage, geïntegreerd afvalbeheer, afvalkarakterisatie, thuiscompostering, beheer van organisch afvalstromen en ontwikkelingen in industriële compostering en anaerobe vergisting.

Via onze dochteronderneming OWS Inc. in Dayton, Ohio (Verenigde Staten) en via een sterke samenwerking met DJK International in Tokyo (Japan) biedt OWS zijn testen en consultingdiensten aan op wereldwijd vlak.

Voor een overzicht van onze verschillende diensten verwijzen wij graag naar de verdere website en de film:

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.