Lab & Consulting Services

Biodegradability, Compostability, Disintegration & Ecotoxicity (BCDE)

Compost analysis

De BCDE afdeling heeft een zeer uitgebreide ervaring op het gebied van biodegradatie-, composterings-, desintegratie- en ecotoxiciteitstesten. Deze testen kunnen uitgevoerd worden in diverse milieus: (industriële/thuis) compostering, anaerobe vergisting, grond, (zoet/zout) water, stort,… Ook assistentie bij het opmaken van certificatiedossiers maakt deel uit van de expertise van OWS.

More info

Auditing, Controlling & Sorting (ACS)

Sorting

De ACS afdeling kan u helpen met on & off site kwaliteitscontroles, analyses van de samenstelling van verschillende afvalstromen en inspecties van de zuiverheid van afval, maar ook met de uitvoering van zowel administratieve als technische audits in de afvalverwerkende sector.

More info

Sustainability Assessment Services (SAS)

Green E

SAS helpt organisaties hun milieu-impact meten en verbeteren met duurzaamheidsadvies op basis van levenscyclusanalyses (LCA’s).

More info