Biogas Plants

Introductie

Anaerobe vergisting, veel meer dan biogas

Anaerobe vergisting is het proces waarbij biogas wordt geproduceerd uit organisch materiaal door middel van biologisch-enzymatische processen en in afwezigheid van zuurstof. Het biogas bestaat voornamelijk uit methaan (CH4) dat een hoge calorische waarde heeft en CO2. Biogas is een brandstof afgeleid van organisch materiaal en wordt daardoor beschouwd als hernieuwbare energie (geen fossiele brandstof).

Anaerobe vergisting vindt enkel plaats binnen een bepaald kader (bv. de juiste temperatuur, zuurtegraad, afwezigheid van zuurstof, enz.). Desalniettemin zijn er verschillende technologieën, toepassingen en mogelijkheden binnen dit kader. Anaerobe vergisting komt voor in de natuur (bv. moerasgassen),  er zijn kleinschalige toepassingen (bv. huishoudelijk biogas) en grootschalige installaties, continue  en batch-processen, installaties op boerderijschaal, industriële schaal en intercommunale schaal. natte en droge vergistingsinstallaties, etc.

Naturally produced swamp gas

Anaerobe vergisting  dient vaak verschillende doelen.  Het kan worden aangewend om afvalwater te zuiveren vooraleer het te lozen,  het kan de eerste stap zijn in een mestverwerkingsinstallatie en het is vaak een onmisbare stap om het recyclagegehalte te verhogen in een installatie ter verwerking van huishoudelijk afval.

OWS heeft meer dan 25 jaar ervaring met biogas en is een expert in het domein van anaerobe vergisting.  Onze mechanische en biologische kennis heeft geleid tot  de ontwikkeling van innovatieve en gepatenteerde ontwerpen, met een vergistingsconcept aangepast aan elk type substraat.

  • Het DRANCO proces: verticale reactoren voor de vergisting van huishoudelijk organisch afval en GFT
  • Het DRANCO-FARM proces: verticale reactoren voor de vergisting van puur organische substraten zoals energiegewassen, gewasresten en (agro-) industrieel afval
  • Het BES-CSTR proces: een anaeroob proces met ronde, volledig gemengde tanks voor de vergisting energiegewassen, gewasresten en (agro-) industriële afval-en nevenstromen
  • Het SORDISEP-proces: een natte scheiding voor een upgrade van het digestaat de afkomstig van de DRANCO installaties die huisvuil verwerken.

OWS is een echte pionier in vergisting van huishoudelijk afval. OWS heeft de eerste biogasinstallatie voor de verwerking van huishoudelijk afval gebouwd (in 1997 in Bassum, Duitsland) en de eerste continue droge vergistingsinstallatie voor de verwerking van energiegewassen (in 2006 in Nüstedt, Duitsland). In 2013 startte de bouw van de eerste installatie die compost van een hoge kwaliteit produceert uit huishoudelijk afval via het SORDISEP proces  (in Bourg-en-Bresse, Frankrijk).

De activiteiten van OWS gaan van het ontwerp tot de eigenlijke bouw en opstart, inclusief werking en onderhoud, en soms het financieren van anaerobe vergistingsinstallaties.

OWS heeft ook een zeer uitgebreid en gerenommeerd labo voor haalbaarheidstesten op het gebied van biogas, composteerbaarheid en biodegradatie.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.