Biogas Plants

DRANCO

Het DRANCO (DRoge ANaerobe COmpostering) proces is een uniek vergistingsproces voor huishoudelijk organisch afval. OWS heeft ondertussen >30 jaar ervaring in droge vergisting en er zijn wereldwijd >25 DRANCO installaties gebouwd. De DRANCO technologie wordt wereldwijd vermarkt door Organic Waste Systems (OWS) of door haar exclusieve licentiepartners.

Technology

Het gepatenteerde DRANCO proces is uniek omwille van het verticale design, het hoge droge stofgehalte en de afwezigheid van bewegende delen in de reactor. Deze drie principes, gecombineerd met meer dan 30 jaar ervaring, maken het DRANCO proces tot de meest efficiënte manier om vaste en halfvaste organische substraten te vergisten.

 

De DRANCO vergistingstechnologie wordt zeer vaak toegepast als eerste stap in de behandeling van huishoudelijk afval (waar dit afval voordien vroeger gestort werd). Deze installaties werken met een droge stof-gehalte tot 40% in de reactor.  Maar de DRANCO technologie is een breed toepasbare technologie die verschillende soorten afvalstromen kan behandelen. In verschillende DRANCO installaties wordt GFT of keukenafval verwerkt aan een droge stof-gehalte van 18 tot 35% (in de reactor).

Het biogas kan gebruikt worden voor de productie van elektriciteit en/of warmte, of na upgrading als biomethaan.

DRANCO proces eigenschappen

 • verticale reactor: voeding gebeurt bovenaan de reactor, extractie onderaan de conische uitlaat
 • éénfasige vergisting met intensieve recirculatie van het digestaat
 • mesofiele of thermofiele vergisting
 • compacte, goed geïsoleerde reactoren met minimale verwarmingseisen en minimaal volume
 • zeer efficiënte droge vergisting (hoge belasting en biogasproductie)

Conical outlet DRANCO

Advantages

Het DRANCO proces heeft een aantal aanzienlijke voordelen in vergelijking met conventionele vergistingstechnologieën.

 • “droge” anaerobe vergisting
  • vergisting bij een hoog droge stof-gehalte
  • hoge belasting en biogasproductie mogelijk
  • compacte vergistingsvolumes mogelijk
  • korstvorming of slib wordt vermeden
 • verticale vergister met conische uitlaat
  • extractie op het laagste punt
  • geen accumulatie van inerten in de reactor
  • minimale oppervlakte-vereisten
 • éénfasige vergisting
  • gereduceerde complexiteit
 • geen menging of andere bewegende delen in de reactor, geen gas-injectie
  • geen onderhoud of breuken in de reactor
 • intensieve recirculatie
  • goed gecontroleerde externe inoculatie
  • optimale menging van vers materiaal met digestaat
 • thermofiele temperatuur (48-55°C) mogelijk met een minimum aan warmte
  • hogere biogas-opbrengst
  • efficiënter proces
  • eliminatie van pathogenen en zaden
 • geautomatiseerde procescontrole
  • hoge operationele veiligheid
 • robuust & industrieel systeem
  • hoge betrouwbaarheid
 • eenvoudige reactoren met een capaciteit tot 60.000 ton organisch huishoudelijk afval per jaar

DRANCO: de beste manier om huishoudelijk organisch afval te vergisten!

Contact

Dhr. Winfried Six
Marketing & Sales Manager
E-mail: winfried.six@ows.be

References

De DRANCO referenties kunnen hier bekeken worden.

Movies

Publications

De DRANCO publicaties kunnen hier teruggevonden worden.