Biogas Plants

Organische substraten

In tegenstelling tot vele andere biobrandstoffen of vormen van bio-energie, kan biogas geproduceerd worden uit verschillende soorten substraten, met een beperkte voorbehandeling en -in bepaalde mate- ongeacht de samenstelling en gehalte aan droge stof. Bovendien kan biogas geproduceerd worden uit de bijproducten van biodiesel en bio-ethanol.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.