Lab & Consulting Services

Huishoudelijk afval

De introductie van anaerobe vergisting in de behandeling van huishoudelijk afval en organisch materiaal gescheiden aan de bron (GFT) wordt beschouwd als één van de meest succesvolle en vernieuwende technologische ontwikkelingen  van de laatste twee decennia in het domein van de afvalverwerking.

De organische fractie van huishoudelijk afval bevat energie en Organic Waste Systems haalt het eruit!

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.