Biogas Plants

Accreditaties

Als onderdeel van OWS werkt de divisie DRANCOTECH binnen het kader van ISO 9001:2015-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.

Enerzijds toont dit aan dat we in staat zijn om op consistente wijze producten en diensten te leveren die aan de eisen van de klant en de wet- en regelgeving voldoen. Anderzijds trachten we ervoor te zorgen dat door het consequent toepassen van het systeem, mede door continue verbetering en kwaliteitsborging, de klantentevredenheid gewaarborgd en zelfs verhoogd wordt.

Alle overige activiteiten binnen divisie DRANCOTECH worden zoveel mogelijk in lijn met ISO 9001:2015 uitgevoerd.

Met behulp van de ISO 14001-norm is er op OWS een milieubeheersysteem opgesteld om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Op deze manier kan er systematisch rekening gehouden worden met het milieu en kan er worden gewerkt aan een continue verbetering van ons milieu. Het doel van het milieubeheersysteem is het creëren van toegevoegde waarde voor het milieu, voor OWS zelf en voor onze stakeholders.

Het ISO 14001-certificaat kan u hier raadplegen.

          

(Om de certificaten te vinden op de website van SGS: gelieve te zoeken op ‘organic waste systems’ in ‘België’).

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.