Biogas Plants

Huishoudelijk afval

De introductie van anaerobe vergisting in de behandeling van huishoudelijk afval en organisch materiaal gescheiden aan de bron (GFT) wordt beschouwd als één van de meest succesvolle en vernieuwende technologische ontwikkelingen  van de laatste twee decennia in het domein van de afvalverwerking.

De organische fractie van huishoudelijk afval bevat energie en Organic Waste Systems haalt het eruit!

DRANCO

De DRANCO vergistingstechnologie werd ontwikkeld door het bestuderen en optimaliseren van de spontane ‘droge’ en ‘statische’ vergisting die plaatsvindt binnenin een stort. De anaerobe afbraak in een stortplaats is echter ongecontroleerd en zeer langzaam (20 tot 50 jaar). Verregaand onderzoek in de vroege jaren 80 heeft geleid tot het innovatieve DRANCO vergistingsconcept met een verblijftijd van twee tot drie weken. Tijdens de laatste decennia werd er voortdurend onderzoek verricht op OWS om het proces te optimaliseren en de DRANCO-technologie sterk te positioneren in de markt.

More info

SORDISEP

OWS heeft het SORDISEP (SORting, DIgestion & SEParation) proces ontwikkeld voor de behandeling van huishoudelijk afval (gemengd afval/restafval) met als doel om bepaalde componenten maximaal  te recycleren en een compost van hoge kwaliteit te produceren. Het SORDISEP proces omvat een droge scheiding, een DRANCO vergisting en het (nat) scheiden van het digestaat. SORDISEP is geen vergistingstechnologie, maar een mechanische nabehandeling voor gemengd afval (niet geschikt voor GFT).

More info

Organische substraten

In tegenstelling tot vele andere biobrandstoffen of vormen van bio-energie, kan biogas geproduceerd worden uit verschillende soorten substraten, met een beperkte voorbehandeling en -in bepaalde mate- ongeacht de samenstelling en gehalte aan droge stof. Bovendien kan biogas geproduceerd worden uit de bijproducten van biodiesel en bio-ethanol.

DRANCO-FARM

De DRANCO-FARM technologie combineert de voordelen en ervaring van de DRANCO technologie voor organisch huishoudelijk afval en past deze toe op zuivere organische substraten zoals energiegewassen, voedselresten, oogstresten en industriële organische nevenstromen.

More info

BES-CSTR

BES-CSTR

OWS biedt ook gemengde reactoren aan.  Dit conventioneel vergistingsconcept werd aangepast aan de hoge OWS standaard inzake betrouwbaarheid en veiligheid. De BES-CSTR- vergister werd ontwikkeld om eerder natte nevenstromen, energiegewassen, gewasresten, mest en restaurant-en marktafval te vergisten.

More info