Archive for oktober, 2020

Nieuwe voorvergistingsinstallaties van GFT bij Verko en EcoWerf

dinsdag, oktober 13th, 2020

Het gft-afval wordt in ongeveer 2/3de van de Vlaamse gemeenten en steden selectief ingezameld om te worden gecomposteerd tot de gecertificeerde bodemverbeteraar compost. Het Vlaamse beleid zet in op de vóórvergisting van dit GFT-afval zodat er, naast een kwaliteitsvolle compost, ook groene energie wordt geproduceerd. De komende tijd zitten er twee nieuwe gft-voorvergistingen in de pipeline.

 

https://www.vlaco.be/nieuws/nieuwe-voorvergistingsinstallaties-van-gft-bij-verko-en-ecowerf?utm_source=linkedin&utm_term=gft%20voorvergisting&utm_content=compost

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.