Archive for juli, 2020

EcoWerf bouwt nieuwe vergistingsinstallatie te Leuven

dinsdag, juli 14th, 2020

EcoWerf start in het voorjaar van 2021 op haar terrein te Leuven met de bouw van een gloednieuwe DRANCO vergistingsinstallatie. Zo zal EcoWerf uit het organisch materiaal zowel de energie halen als compost blijven produceren. De algemene vergadering van EcoWerf, met al haar 27 gemeentevennoten, heeft op 17 juni, na een grondig voorbereidingstraject, de bouw van de vergistingsinstallatie en de investering van 15 miljoen euro goedgekeurd. De Vlaamse overheid subsidieert het project met 1,5 miljoen euro. Het project is financieel haalbaar. De werkingsbijdragen van de gemeenten en DifTar-tarieven voor de inwoners voor de inzameling en verwerking van gft blijven onveranderd.
OWS zal met Vlaamse technologie instaan voor de bouw van de installatie. De installatie zal in het voorjaar van 2023 operationeel zijn.

Het volledige persbericht van EcoWerf kan u hier raadplegen.

 

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.