Lab & Consulting Services

De afdeling Lab & Consulting Services biedt diverse testen en diensten aan m.b.t. biodegradeerbaarheid, composteerbaarheid, desintegratie & ecotoxiciteit, auditing, controle & sorteren van diverse afvalstromen en consulting m.b.t. duurzame ontwikkeling.

More info