Site Manager

Back to Careers

OWS is een marktleider in de bouw en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, het testen van de biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid van verschillende soorten materialen en het verlenen van advies inzake afvalbeheer. Het bedrijf werkt al meer dan 30 jaar aan een duurzame toekomst en is altijd op zoek naar mensen die willen meewerken aan de ontwikkeling / verkoop / uitbreiding van milieuvriendelijke en duurzame oplossingen.

 

Via een gepatenteerd proces (DRANCO-proces) zetten we op industriële schaal diverse afvalstromen om in biogas en compost. Deze installaties worden in onze zetel in Gent ontworpen en wereldwijd gebouwd.

 

OWS zet in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is een stabiel en groeiend Vlaams bedrijf aan de top van de internationale sector met betrekking tot biogas, de verwerking van organisch afval en biologische afbraak.

 

 

Om het DRANCO-team te versterken, is OWS momenteel op zoek naar een:

 

Site Manager (m/v/x)

 

1       Functieomschrijving

Voor de afdeling uitvoering van de bouw van biogasinstallaties gaat OWS op zoek naar een Site Manager voor de opvolging van de bouw- en opstartwerkzaamheden van start van de werf tot en met voorlopige oplevering. De site manager coördineert en leidt alle activiteiten op de site, vanaf de start van de werkzaamheden tot oplevering van de installatie met het doel de installatie te realiseren volgens de specificaties, met respect voor de geldende voorschriften en codes en binnen het vastgelegde tijdsframe. Deze functie omhelst volgende belangrijke aspecten:

 • Coördinatie en opvolging van de ploegen van de diverse onderaannemers, in het bijzonder bouwkunde, staalbouw, montage van equipment en toebehoren, leidingwerk, isolatie, coating, elektrische werken.
 • Inspecties van het lopende werk. Controle kwaliteit. Controle conformiteit met de geplaatste bestellingen.
 • Opvolging en goedkeuring prestaties van onderaannemers die in regie werken.
 • Planning en voorziening van de nodige middelen voor uitvoering van de werken (kranen, …).
 • Organisatie van toolboxmeetings, kick-off meetings, overleg met subcontractors, werknemers, klant, andere partijen. Optreden in naam van de projectmanager.
 • Bijsturing van de tijdsplanning in overleg met de project manager.
 • Er voor zorgen dat gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd.
 • Verslaggeving naar de project manager en het projectteam toe.
 • In periodes van opstart, wanneer er (bijna) geen onderaannemers aanwezig zijn, zelf een actieve rol spelen bij koude en warme opstart van de installatie, onderhoudswerkzaamheden, opleiding klant.
 • Doorgeven van voorstellen tot verbetering.

U werkt in principe voltijds op de werf gedurende een deel of de ganse duurtijd van de realisatie van het project (6 maand à 1 jaar). Uw eerste werf bevindt zich in België. Uw volgende werven zijn waarschijnlijk gesitueerd in Europa.

U werkt slechts heel beperkt in de kantoren van OWS in Gent, voornamelijk voor informatieoverdracht, voor overleg, voor feedback aan de engineerings- en verkoopafdeling. De periodes zonder werfwerking bent u inzetbaar binnen het engineeringsteam.

 

2       Gezocht profiel

 • U heeft een opleiding en ervaring die past bij de beschreven functie. Uw achtergrond situeert zich op het vlak van techniek / constructie / engineering.
 • U bent communicatief.
 • U bent een organisator.
 • U bent gezond, geschikt om in werfomstandigheden te werken.
 • U bent flexibel, zowel naar de locatie van uw werkzaamheden (binnenland, buitenland) als naar de uren die u presteert.
 • U kan goed functioneren in een Nederlandstalige en Engelstalige omgeving. Een werf in een ander taalgebied schrikt u niet af.
 • U bent in staat lokale reglementeringen met betrekking tot veiligheid en kwaliteit te interpreteren en te respecteren.
 • U heeft oog voor het behalen van gestelde tijdsdoelen en voor kostenbeheersing.
 • U bent in staat uw site en de werknemers op de site te managen met het nodige gezag, evenwel met respect voor de instructies van de project manager en de engineeringsafdeling.
 • U heeft oog voor veiligheid. U bezit veiligheidscertificaten in overeenstemming met de functie (bvb VCA voor leidinggevenden). U kan een risicoanalyse opmaken en voorleggen aan de veiligheidscoördinator.
 • U heeft oog voor de kwaliteit van de uitvoering, in het bijzonder wat betreft laswerken.
 • U kan gereedschap ook zelf gebruiken en ziet er niet tegen op dit soms te doen.
 • U heeft een rijbewijs.
 • U kan vlot overweg met computer en andere digitale hulpmiddelen voor het lezen en interpreteren van plannen, opmaken en verzenden van rapporten, bijhouden van lijsten, …

3       Ons aanbod

OWS biedt u een job in een internationaal en groeiend milieubedrijf met aandacht voor duurzaamheid. De kantoren bevinden zich nabij het centrum van Gent en zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, de fiets en de auto.

 

Verder bieden we als bedrijf:

 • Een aantrekkelijk salarispakket.
 • Een voltijdse betrekking.
 • Een zelfstandige functie binnen een internationaal kader.
 • Onmiddellijke aanwerving.
 • Flexibiliteit met betrekking tot werktijden en aandacht voor de balans tussen professioneel en privéleven.
 • Goede werksfeer.
 • Bijkomende interne bedrijfsopleiding.
 • 40u-week met 12 ADV-dagen op jaarbasis.

 

Solliciteren kan via onderstaand formulier, per e-mail naar vacature@ows.be (met duidelijke vermelding van de vacature in kwestie) of schriftelijk aan OWS nv, t.a.v. Piet Smis, Dok-Noord 5, 9000 Gent.

 

Back to Careers

Apply now:

  Name *
  Firstname *
  Email *
  Phone *
  CV *
  Motivation letter
  Fields with * are required

  Spontaneous application

  If you think your personality and education or experience could be interesting for OWS, please do not hesitate to send us your CV and motivation letter.

  Apply now